شرکت مای تولید کننده بهترین نوع چوب در کشور تایلند میباشد که چوب آن اقاقیا میباشد و از روغن گیاهی کاملا طبیعی برای تیره کردن رنگ آن استفاده می شود و در برابر شستشو و رطوبت از آن محافظت می کند