محصولات چوب ما ساخت کشور تایلند می باشد و از چوب اقاقیا ساخته می شود در برابر رطوبت و شستشو مقام می باشد