چینی لمونژ یکی از مرغوب ترین چینی هایست که جهت پذیرایی مهمان از آن استفاده میشود